top of page

ADB Health International erbjuder företagshälsovård med exklusiva röntgenologisk undersökningar.

Magnetröntgen (MRI)

Magnetkamera (MRI – MRT) Magnetkameraundersökning eller MRI och MRT kallas i dagligt tal för magnetröntgen, vilket är missvisande då det är en undersökningsmetod som inte bygger på röntgenstrålning utan här använder man sig istället av magnetfält och radiovågor. Till skillnad från en röntgenbildtagning används inte någon röntgenstrålning när du

undersöks med magnetkamera. Därför kan du undersökas flera gånger utan att riskera att påverkas

av strålning.

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Undersökningen görs för att upptäcka

sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar. Du kan undersökas flera gånger utan risk för

strålskador, eftersom magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor.

 

Eftersom magnetfältet påverkar elektronisk utrustning och magnetiska föremål ska du inte undersökas

om du har elektronisk utrustning eller metall i kroppen. Det kan till exempel vara att du har en

pacemaker eller insulinpump inopererad, eller metallspitter. Tandimplantat och tandställningar ger

bildstörningar, vilket kan försvåra bildtolkningen, men du som har dessa kan fortfarande undersökas

med magnetkamera.

                                                                                                                                                                                         ​MRI av Knäled.

bottom of page